ПоезијаСРБ

ПоезијаСРБ
Друштво књижевника и књижевних преводилаца - Ниш

субота, 16. фебруар 2013.

MELPOMENA - CIKLUS "SEPTEMBAR 2012. I"


1 ©
Sećam se danâ
i razočaranja
što se i oni mene
ne sećaju
Vade iz sebe druge  
koje sam dala zaboravu
- Ko sam ja?
(pita daleka pomrčina)
 da odlučujem o  slobodi
sumnji i strahova
Ko ste vi
da zadirete u moju intimu?
Mi smo - Ti
predeo odsutnosti!
Osećanja su uramljena
slika postojanja
kamin(n)gs
Samo mrtvac zna gde mu život ostâ
ne svrdlajte zemlju do ognjenog centra;
ne kosite žbunje , ne čupajte oblak
tajna je tajna - svima dobro znana
sačekajte, ljudi, lotosove alge
ne rušite mir snevačima pod maglom
samo eho  
jedan iza drugog 
iza, iza--- eho
otkriće i mesto
paperjaste freske
eto
naslućujem
nešto
nešto kao

divno!
lomi se strah i onostranost bola
Div....no....divno
d   n   o
kamin(n)gs
Još nije dotakla
pod
a
uspomena
na
jednu
jedinu
sliku
izniklu iz
hiljadu
nada
rasula se
u
milion
bodljica
koje srce
opkoliše 
i sasuše  u
mulj
*
zašto?
 
kamin(n)gs
4
rekao je samo
"oh"
i pogledao prema meni
iza ili u
iznad ili na
s nekoliko
značenja
-
bez ikakvog
smisla
ali
bilo mi je sasvim jasno
da
smo se razumeli
*
ona ili ova
 zvezda

trepnula je tako glatko
da sam je
zagrlila
prinela je svome
"o"
tako smo se
oprostili
a kapci
se pokrenuli
i
ispisali
e-pi-taf 
kamin(n)gs
5
Ljude razlikujem po
njakanju
mukanju
gugutanju
dragi su mi dok
njaču
muču
guguču
tako jedinstveni - po skoku, letu , bilu nužnih potreba
a  ipak  isti po bolu slepljenih dlaka i ukočenog pogleda
Na leđima nosim bunar da ubace po deo
I ja tu svoj čuvam
s prorezom
na
dnu 
Dajem zemlji da ispije - zlu pod nama treba
*
Ditiramb u paklu peva
nazdravlja  bez prestanka

kamin(n)gs
6 © 
U kući -ja
pred vratima - ja
u reci - ja
u meni -
 ujedi
alter
ega
kamin(n)gs
7 ©
Znaš...ova pita...ona pita...
(vrapci je kljucaju  i sleću mi u...)
mislim....ona pita je previše...
(vrapci mi izleću po još, još, još , još 
pite
 i krilima brišu tragove sa pleha)
suviše je mekana i vlažna
A ja?
Jesi li primetio koliko sam vlažna;
godinama ronim ,
nikako da isplovim
i zauzmem mesto na sunčanom splavu?
(vrapci bi još,
 dotiču mi krilom dušu u kojoj se gnezde)
Eto
ništa ne znam o životu, ni o piti
ni o tebi
Krilima zovem vrapce da dođu do reke
i
ispiju me
-
a vi
sklonite se 
kamin(n)gs
Nekada Da - nekada Ne
neretko i Moguće je
.
Noga juriša ka preponama
ruke se grče u otisak podbratka
Zemljotres srca -oseka krvi
Ima li koga ? pita me kob
bučno odgovara
Evo me!
.
Njih dve, bliznakinje,
stoje mi verno za leđima...
Postoji samo jedna stvar
koja mi visi o koncu končića-
Ima li mene
uopšte / barem
kamička skamenjene?
Partenon zna  
čuva kamenčić za sebe
 
kamin(n)gs
Živa sam, živa,
jer to znam i hoću.
(Pepi, Pepi,
nacrtaj mi dom!)
Možete me
uneti
u čelični kovčeg.
(Pepi, Pepi,
otvori mu prozor!)
pitaću vas noću -
Zar  me više nema?
(Pepi,Pepi,  izbriši mu krov!)
Zar ne idem putem
s druge strane Lopte?
Kraj mene je Klod-
vidiš li ,
Mone??
kamin(n)gs
10 
Ja sam pesnik
van pesničkih grupa.
Ako nisam  -
onda sam dioda.
Užarena nit u ispumpanom srcu
emituje dah - a za njim i krik.
Razlika treptaja   između vijuga
pokreće reči      od plameno jarke
ka onoj drugoj      smrzloj elektrodi.
Jesam dioda,
jesam, jesam, jesam -
provodnik sam struje
na poetski napon!
kamin(n)gs

11
U jednoj ruci mi je mač
u drugoj  molba za pomilovanje
U jednom oku mi je grom
u dugom  kap pred jesenji pir.
Ko je ovde vrač
ko bestidnik, a ko dželat?
J a sam Bjaloševski - glupan iz inata.
Pognuti mač
nevin kao
munja 
kamin(n)gs
12 © 
Šta ako izgubim Mitu?
Šta ako moj brat izdahne?
Šta ako su
ovi, ovi, ovi i oni
nalazi tačnii?
Neprestano je ponavljao moj nejdraži
lekar i sused - neuropsihijatar...mrdrspec
Šta ako izgubi brata?
*
Šta ako Ja izgubim njega?
Pametna nisam - (Otpusna i to potpisuje)....
Lekari se stalno susreću sa smrću
prihvate je kao dnevni ritual....
Šta ako Ja nisam u pravu?
Šta ako podigne ruku i kresne?
Epitel mi ne prihvata krvne cevi...
a ja - dermatologe
  kolege
brata lekara
u crnom...
kamin(n)gs
13
Ovde su tragovi utisaka
ko zna kakvog stvora
odnekud do godova u stablu
Tako mi je milo
--- o ---
tako drago!
Senka ne može preći preko
apstraktnog 
poklonstva
Nikada
Ni u kom obliku
Magla je sunce .
koje se bori za slobo
du
lingvistike
poput biografije
Karajona
Jona
Ovde su i utisci tragova
 retorike skakavaca
.
taj god je epitaf
Stelian Diaconescu
kamin(n)gs
14 
Prinosi čašu ustima i vraća je na sto
prinosi čašu ustima i spušta je na pod
pruža ruku stolu i polaže njen grč
reka senki i agonija napušaju dom
čaša zamišlja prste u letu oko stola
još uvek  dosta vlažnog  
od
rasprsle že -
lje da predsta -
va ne o -
konča
*
ipak...ipak...
gong
kamin(n)gs
15
Došao je s puta
i legao
put se smestio kraj njega
i gledao u stope
On se grčio u snu
i dahtao
putu nije bilo ni do čega
osim do ponovnog sjedinjenja
Majko
daj nešto protiv rana
Pratiljo
na usluzi sam - ja ću, ja...
Posle dvadestak sati
oni siđoše s kreveta 
i pogledaše jedan drugog
mirni i krepki.
Majko
ne ustaj....nešto sam zaboravio
put mu priđe nogama
a meni šapnu
- izazov-
*
iskustvo za iskustvom
život raste do Meseca
kamin(n)gs
16
I danas si izgovorio nekoliko reči
hm, ne, pa, što....
pod se ljuljao i krov opet izdigao
kao moje ruke i dlačice na njima
sklupčana u grudima
zmija se protegla do pupka
Majko
zašto si me odvezala, zašto? 
kamin(n)gs
17
Počeo je kao 
nad
realista
nastavio kao nad-pod-nad- pod
humus
pokopana biografija
ne odriče se ničega
Divim se krvi koja teče i naginje ka vodopadu
Zvezdo
Agora
neprestano svetli
aveti se plaše
Diogena
*
ili mi se čini...
ne,ne, ne,
nije moguće -potpisujem 
Karajona!
kamin(n)gs
18 
U jednom oku mi je nada
u drugom dve - i slutnja
Sunce se trudi
zaista
ništa mu ne zameram
ništa
osim što
zabranjuje Mesecu
da me zagrli
i uzme za doživotnu inspiraciju
*
Oda je u Nebu
a rekvijem - u epicentru
 
kamin(n)gs
19
Pinus nigra, ja i mačka
Mačka...ja  -  i  pinus nigra
ja, pinus ...nigra.....
četine u suznom toku -
nemuštim se dogovaramo -
mi, stvorovi ove Zemlje
dajmo duše i instinkte -
jedno kroz drugo nek prolaze -
kô atomi reka i vazduha,
kao spirale i gnezda oblaka
biće teže ali smislenije
o
 tužni oblici  povijeni prema tlu!
S tamnoga svoda,kroz zidove straha -
osmatra nas
jedinstvena

TA
kamin(n)gs
20 
Glasovi koji nas spajaju
postali su sirena ortodoksnih
Neandertalaca -
zahvalna
Paganka
kamin(n)gs
21 
Tišina - tišina - vrabac
prvo solo - zatim duet
evo hora "Tuga i dosada"
zauzimam mesto - odmah pored sebe.
Sva su mi čula otvorena
prilepljujem ih
olovom i bakrom
nema šale na koncertima-
na ovakvom -
ni u kom pogledu
rukom brojim koliko mi nada predstoji
- za još nešto solističkih nastupa
u redu
uredu
spokojna sam
na ulazu visi upozorenje.
.
Otkud suza?
Joj, zaboravila sam -
dirigentska palica
u taktu mojih trepavica !
kamin(n)gs
22 
Evo dana -
ne liči mi ni na šta znano
ipak
i osećaj vara...
Polomiću zub da bih se uverila
istina je!
ja sam budna - jesam!
ali-
kako razdvojiti boli
i ubediti sebe
ovaj ukazuje na moje postojanje
onaj drugi predoseća izdisanje
 nadahuća
kako,
Ehile?
kamin(n)gs
23 
Razgovaramo -
mislim, eonima
što se više znamo, bestidniji smo, dalji
Treba mi rame za sveopšti plač
daću ti ružu - stavi je na odar
Sve što ti kažem - unapred smišljam
Sve što mi šapneš - zgrči nam um
Filozofija smisla
logika besmisla
Slomiću ogledalo i tebe na njemu
razdeliću ego
u sjajne
varnice i  reči će
postati
 lomača poetike
*
"znam"
"I ja"
kamin(n)gs
24 
Opet mislim
i misliću
a mislila sam da prekinem
- ne razmišljanje 
 ne!
To je suština moje  bîti
i pored svega i svačega
ja sam ono što zamišljam
arhiva misli- promišljanja.
Da - nastavljam - druge nema
to sam što sam
prva i jedina
umišljena slika svesti
nerazjašnjena glupača
s prstom na čelu kolone
  kostiju za
   reciklažu
kamin(n)gs
25 

Rekao je reč
zatim dve
i
nestao
Prelistavam travu i kamenje
zavirujem u oblak i godove panja
nema ga -
samo kiša i oluja

On je magla
ili Sizif

inspiracija plače i
doziva ga
Samo tiho ...
kost u grlu - pero
Tu je
tu !
moli zvezdu da sja
-
ars Jon poeta

kamin(n)gs

26 

Spremna na sve -
žena je precrtala oproštajno pismo.
Grčila je ruku kao da  gužva
novine za potpalu
Zamišljenim šutom -
hitnula ga daleko ispred sebe.
Bacajući pogled  - zari
la je koplje u horizont krvi.

Krv je kapala
i uzvraćala doživljeni slom.

Spremna na sve -
žena je otvorila olovku
s dozom otrova 
 O2/O3
za neizbežnu -
svojom rukom prokopanu -
umetničku humku

kamin(n)gs
27

Neočekivano svanu dan

Toliko
Šta vredi potanko opisiavati
iznađenje
zaprepašćenje
halucinantno bekstvo u cvet
kada je taj dan
osvetlio i svoju suprotnost
utonuće u vreme i noć
s kosturima ruža
i predaka
pesma, priča, čaša vina
ne vredi dalje....
ne
-
Neočekivano nasta tama
kojom zemlja osvetljava vlastiti kalendar

kamin(n)gs

28

Klimao je glavom
i još bi klimao
da nije spala
i krenula uzbrdo.
Zveckale su misli
opsene i drame
kao daire
kao uzvici.
Pružio je ruku da je zaustavi
pružio i drugu da je prihvati.
Sada su mu prsti među zubima
i krv teče
a kostiju
nema.
Šta se dalje zbilo
ne bih ni da pomislim
Misli su mi rasute
a šake prema nebu.
On je ON
avet i vidovnjak.
Teško mi je to da shvatim
ipak
.
klimnula sam glavom
- jasno mi je
zvec

kamin(n)gs

29 ©

Smejem se bez povoda
jer sam u društvu Toga i Toga
(nije pristojno biti učtiv
kada si s nekim  ko ti život znači)
Psujem, lupetam i još koješta -
pridržavam se njegovih saveta
Kad je o savetima reč -
on ih ne daje ultimativno
Svojim ponašanjem podvlači "sada"
što mu iz srži samo izbija
Uvlaačim se u tu srž
i osećam se transparentno
Znam da mi ništa nije nametnuto
a ipak ponavljam sve upijeno.
On odlazi, pozdravlja me -
ja zamišljam da me razgleda
i nastavljam
smeh bez povoda.

kamin(n)gs
30

Jesi
ti si
ubeđujem sebe
prelazim rukom preko lica
dodirujem petu
i travu ispod
sada sam -već -
u teškoj nedoumici
da li sam breza usred parka
ili trava iz koje je nikla
samo da svane
samo toliko - olistaću -
i poleteti
Jone

kamin(n)gs

Нема коментара:

Постави коментар