ПоезијаСРБ

ПоезијаСРБ
Друштво књижевника и књижевних преводилаца - Ниш

субота, 16. фебруар 2013.

CIKLUS - SEPTEMBAR 2012. III

51
Misaon i moćan liričar
moćan misaoni
liričar
misaon i moćan
liričar
naleti vrana
najezda komaraca
prokop tunela mrava i korenja
topot kometa
i vodopada
lirika pod oklopom nezakrpljenih rana
punih ideala
ali
moćnih
misa
onih
odajem priznanje 
 pustinjama vasi
one
 one 
kamin(n)gs
52 
Nekad mi se danju spava
nekad mi se spava danju
nekad mi se spava
danju
zašto su mi oči širom otvorene
nepomične
dva sjajna kristala
a
nada mnom
noćna tama
majko, majko, zvezde su u meni
pali se i tvoja ,
draga
beskonačna
 usnula
i
budna
 
kamin(n)gs
53 
Udahnuo je
i vazduh
i mesec
i retoriku jesenje idile
zaustio nešto o
daljini
sebe u sebi
sjaju Galaksije
-
sklopio je kapke kô opalo lišće
izdahnuo ono nerečeno
munja je pružala boje u pozdrav
gromovnik je
zviždao
opelo
-
ne sećam se više ničeg
a možda i bih
da
mu nisam
bila
u
grudima
i
pretvorila se u sveopštimulj
kamin(n)gs
54
Crnom olovkom precrtavam
nebitne stvari u planogramu -
1
2
3
4
uh
mina se razlila
i probola mi beležnicu do sledećeg
veka
ponornica krivuda
ispunjava sve šupljine
osim srčanih u paru
one su davno zacementirane
ima li koga
    kucnem
        osuškujem
tišina s one strane osećajnog
uma
oluja me šamara
i
raznosi do crne rupe
stenoplanograma
nju sam sobom ispunila
i poetskim znacima
.
poput šifri -
An - dro - me -i -di
kamin(n)gs
55 ©
U ritmu moga bila suncokret se kla -
nja   
levo - desno - levo - desno - levo -
napred
iz čela mu viri seme
i moje će
znam - Niobo
deca plaču i ućute
u srcu majke od kamena
ipak
ipak
kamin(n)gs
56 ©
Evo jutra i ptice
- vrabac
ili orlušina?
--- nije bitno.zašto bi?
predveče je?
- sviće?
i to mi
baš
svejedno
Lepšaju krilma i
oblećeu svet...
samo da ne upadnu u am-
-bis leda -
monotonije...
samo to bih molila sve vladare
prostora i vre -
- mena
ja
robinja lire i svemirskih skakavaca
toliko od mene...to..li ..ko
po-e-ti-
ko....
kamin(n)gs
Hvala, Dubravka Ritz !

57 ©

List za listom

kao godine
- uspomene
i životi...
Osuđena na poetski bol
priznajem vam
i potpisujem sve
- presudite.
Zvezda me prati i drži za ruku
davno odsečenu - pero univerzuma..
lišće neprestano pada
gradi podlogu za let.
Uručenu presudu gutam
- prolazna lepoto! ...
Da ne dužim više
- ja sam godina iz priče-
hajde, vetre, tornado,
meteorska kišo -
besmrtnost je put ars imaginacije
prođoh

kamin(n)gs
58 ©
Plakao je
plakao
i još bi -
da nije izvadio srce iz olovke
i zamenio ga dušom
koja je skrivala
more
inspiracija
.
brišem sto
preplavljen njegovim stihovima
tako tužnim
da....
ne - ja sam bezoka Mesečeva
lira
kamin(n)gs
59 ©
Haruvim ima obzira
prema paklenom planu Herkula (ili zmija)
"Čuvajte boga
i plamenim mačem secite
nepozvane
rajske namernike"
Hajde, ljudi, prislonite čula
na dah
- munje
- zvezde
- i oblaka
- na toplinu troposfere
- na safire atmosfere
- skok vulkana
- zemne kule
manite se svile za anđela
.
ničeg nema
osim smrti
i
(o!)
prelepog posthum raja -
 van mogućeg poimanja
a do tada
živi, živi!
........................a večnost će....
Hej,
opet sam
20-togodišnjakinja i
još ću, hoću -
ha!
kamin(n)gs
60 ©
" Na stranicama Rimkjevičeve poezije
smrt je moćan i vrlo prisutan vladalac."
Svakako
Slažem se
Sasvim mi je jasno
Svaka je smrt pseudonim
biografije
- zato ih ispisujem
dok ne dođem do
zadnje strane
Oprostite
vraćam se poslu -
toliko stvorova na ovim prostorima
nemam vremena
za
jutarnje novine..
trenutak... nađoh...
čitulja s prozaičnom mea onomatopejom
m.a.e.e.k.ha!
isključujem monitor
ostavljam otisak prsta na tastaturi
.
rad će nastaviti sledeći poeta
koji me prihvata
kao komadić
ars poetica Mlečnog
s v e t a

kamin(n)gs
61 ©

Olovka koju je držala - najednom je pukla
shvatila je da će pući i ona -
i pismo -
pesma
i da će se život oprostiti od nade da će ga još malo
biti -
u sestri
u tom kutku
rajske idile
... uspomena
... krvotoka
*
draga moja ,
jesi draga
i moja si!
Lažu kad pomenu da večnosti nema -
lažu!
Sakupiću zrnca grafita
i zavšiću pesmu upućenu tebi -
na kraju svake strofe -
po nekoliko tačaka
Da,
draga
razumemo se
-
ti ćeš mi svake noći -ubaciti slovo
Hej, sestro, pričaćemo nanovo!
bez potpisa
tvoja .......

62 ©

Ne jede i ne pije
floru i faunu uzdiže do neba

znala je da se sve mora nadoknaditi
i da će je smrt -zato - mimoići
znala je
samo što je ispustila iz vida
da se i vazduh iz nečega obnavlja
ne jede i ne pije
a škrge su joj širom otvorene

divlje ruže i kopriva
iz plućnih krila  rastu i zelene
TO

kamin(n)gs
63 ©
Najbolje razgovaram sa Starim Grcima
i - praistorijskim umetnicima

Da li su se ugnezdili u neispitanu
poru mozga? Da li?
Oni koji su me njima odveli
umrli su na dan ili godine mog rođenja.
Šta sam ja?
Reinkarnacija?
Struna koju neko okida
ili okidač?
Pametna nisam...
Oni - da...iz obzira ću - o mrtvima...naj...
Iz skromnosti ću - da, glupa sam
ali
zašto mi se javljaju i umiljavaju?
Ni pas ne zareži kad ih oseti
a nikome ne da
da me njuši

Herakle, hvala, domišljati
Orfeje, Kerber na liri spava
Ko to piše mojom rukom, ko?

kamin(n)gs
65 ©

Hoću
hoću
želim i
mogu
postati kula do najviše zvezde
Ona me iskrom dotiče
i pali e -
- ruptivne sintagme bez smisla
Ja sam krater
izbacujem lavu
u mogućim
i nemogućim
značenjima mag -
- me

hej!
postajem jasna
- stena
od hiljadu različitih
pesama

kamin(n)gs
66 ©
Kada bih se opredelila za jedan pesnički
stil -
osudila bih sebe na prazninu i odsustvo.
Stil nije godišnje doba
a i da jeste
uvek je drugačije
leto, leto, zima - jesen, jesen, led
Kod mene je potop
a od kod vas primam raz -
- glednice iz Sahare
i Ledene pustinje
Kad bismo se sreli
ne bismo se prepoznali
Ja - magla koja odbija da ugosti oluju
Vi - ponoć koja uzdiže  košavu i dim
prošli ste kroz mene
a možda sam se nadala
- niste
kamin(n)gs
67 ©
B.M.
posle toliko iščitanih pesama
Miljkovića
posle očevih izmišljotina
o vanzemaljcima
okrenuh mozak prema
nebu
neka ga ispiju oluje i žar
me - te - o - ra
hajde, reči
ubij, pre - ja - ka 
sve neiskazane sumnje
i pro - za -ič - no -sti
Ne pišite idile o ne - i- di - 
lič - nim po -ja - va - ma
Da
bio je i boem
i
pripadnik ovozemaljskih
opredeljenja
kopam humku godinama a
nikako da dođem do pepela
ko -sti - po - je - le zve - ri
a istinu
i - sto- ri -ja
Mi, bezimene modre alge
ubijajmo reči - strelovito!
i
pričajmo svim mogućim organima
koji su
dostupni samo nama
zaborav sledi
a epitafi B-M poeti

kamin(n)gs
68 ©
zemlja - trava - mravi - kamen
iskopina - mravi - kamen
blatni zid - trava - kamen
i dva konja - seno - kamen
mulj od blata - kamen - trava
iskopina - cigle - kamen
baka deka - šaputanje
konjski rep - krvarenje
ruševina - majka otac
cigla - malter - daska - kamen
nigde mrava - samo ja
i pelene preko simsa
posle niza godina
čovekova istorija
skamenjena rapsodija
sa spiralom sitnih pega
kamin(n)gs
69 ©
Vrabac me gleda
i ja njega gledam
okreće glavu u hiljadu pravaca
ja svojom pratim --- prečnik vidokruga
vrabac se kljucnu i reče nešto
ja pućim usne i --- razmišljam
iz čista mira --- on odlete
ja osadoh sama --- ali nisam dugo
dižem  ruku - prema Suncu
dižem drugu - prema Mesecu
spušam  - dižem- čula pročišćavam
mislim da znam kada je to bilo
(cvrkut)..za dan mog prizemljenja
e
to pitaj
dugu
kamin(n)gs
72 ©
Isctavam obrve
latice ruža lepim na oblutke
vajam vrat i
obmotavam ga raščešljanom travom
puno toga ću preduzeti
da bih bila lutka -
pa njo - me - se - ži -vot ig -ra
gnjavi je i rasklapa
ma nije mi važno
pristajem na sve
samo da sam još
- takva kakvu hoće -
ludi i blesavi
pastelni smotuljak
uvek na na usluzi -
dok mu ne dosadim
kamin(n)gs
73 ©
Izgovara da je čo -vek - čo .vek
i da se tu ništa ne dâ promeniti
Pitam čoveka da li je čovek - on se
skamenî  i posta baštenska statua.
Pitam i sledećeg da li je čovek - on
zaplaka i postâ Mesečeva barka.
Danonoćno zapitkujem ljude
jesu li ljudi ili se tu
nema šta uraditi
čas sam na nebu, pa u mahovini
a on...on je čovek koji nije čovek
i već sumnjam da je ičeg bilo
osim fosila
i dahtanja tame
kamin(n)gs
74 ©
Nisam ni slutila
da sam čovek
- dva oka / jezik / srce
- mačka se čudi i posmatra
Znaš li šta si ?
Mjauknuula sam - ona ne
sanjala je - na mojim šapama
Nisam ni slutila da sam
san -
nisam /
jesam
Taj i TO
kamin(n)gs
75 ©
Kada bih detaljno opisivala razloge ubistva
postala bih Dostojevski.
Ne želim. Ja sam Kumova slama - sagoreću
po odluci neba.
Samo bih dodala ovo
mlečni oblak je grom
a Jesenjin
na meti
-
poetske košulje su pune ludaka
i ti si u njoj, Emili
čekaš?
kamin(n)gs
76 ©
Razgledam prst - nailazim na pitanja
u svakoj brazdi- po 1000
u svakoj pori - više od 1.000 000
podižem ga i uplašim se -
krenuo je Ri - ma - no - vom  in - teg - ra - lu
Ar - hi - me -do -voj kvadraturi parabole
od - re - đe - ni pi - lji u
primitivnu funkcijau neodddddd...
toga sam se i plašila
nikada neće biti mira
- delić termina "prst" popeo se na kubni kvadrat translinearne
patetike
savijam ga i
lepim mislima
za tas - ta tu ru
moje je ime....x
kamin(n)gs
77 ©
Od ponoći do jutra
ima dovoljno udaha
i šapca-lapca... i ćoravih baka -
od utihlog sata do jztarnjeg gonga
od ponoći do jutra prelistavaš
dnevnik od 24 na XY sati
zamisliš se
zaplačeš
i najednom -
osmeh
Sunce će već dobaciti zrak
da bi ti se sakrio pod  kapke
i
ispisao
j-a-s-a-m-p-o-b-e-d-n-i-k
sledeći!
kamin(n)gs
78 ©
Krenula sam bez povoda
dok je Sunce sjalo bez razloga
ili se varam bez obrazloženja
ne varam se
ništa mi ne ukazuje na logiku
osim ...
filozofije
anti-de-pre-siv-ne - ko-je-šta-ri-je
kamin(n)gs
79 ©
Boli me glava
boli me i sama pomisao da me boli glava
boli me - spreda
-straga
-unutar
i van
boli me
tako dugo i suviše jako
da nisam ni svesna šta
da
udarila sam glavom o zid
bol se rasuo po sobi
nastavio širenje do oblaka i kroz
joj
kakav bol
ne smem ni da pomenem
ono što sam  već opisala
plašim se progresije bola
uh
zabole me život od
gluposti
kamin(n)gs
81 ©
Pričamo o životu
slažemo se da se
ne razumemo -
uopše.
Dok sam ćutala
organi su pričali zasebno
kad progovorih
krv i sluz - preplaviše najbitnije
Pokušavam da ga nađem
i predam mestu uviđaja -
uzalud
budala se rađa da bi kasnila
Krenula sam na kurs filozofije
zaboraviti sve
i metafizički roditi sebe
- pobačaj.
Upisaću drugi -
ćuti,ćuti,ćuti
uspela sam :
objavljujem sabrana dela o
tastaturi koja me klonira
budala-budala-budala
kamin(n)gs

82 ©

Ako bih se probudila
upala bih u dnevnu vrevu -
inspiracijâ sa svih paralela
i longitudâ
- zato još uvek spavam
ili se pretvaram da sanjam
da me nema
nisam odavde
Ni to nije bilo od pomoći
-jedna mi je iščupala pramen
sledeća mi pokrenula spazam
masa drugih ulazi pod krevet
i presipa tešnost iz posuda
Kad razmislim malo bolje
shvatam šta mi poručuju
- smrdiš, kapeš, ti si luda
ustani i isprazni se -
U redu,u redu, ustaću
ali gde ću s tim otpadom?
Najjača inspiracija uđe u štampač
"ovde, luda, napuni ga"
Da, ljudi,tako nasta
ars ciklus  --- "Šizofrena poetika"
a?!

kamin(n)

Нема коментара:

Постави коментар