ПоезијаСРБ

ПоезијаСРБ
Друштво књижевника и књижевних преводилаца - Ниш

четвртак, 28. фебруар 2013.

CIKLUS - U POČAST KAMINGSU II

20.


(čuj)
ne
tre
bapuno
tosvidobroznajte
da 
nasta
ne
dugaaaa
da
baš
dugaaaa
pesma
(te!)

19.


u(dubljena
u
s
v
o
j
u
ko
m
e
tu)
u
mirem
u
l
e
t
u
18.


To je lice uvetlo i sa
motno pilji s
pliša mirne
vode
gledamo se i
ne pre
poznajemo
gde je ona svilenka
sta
staza
kojom su trčali naši osmesi?
Da li mi se samočini
da oba lica tonu na poderanim
kapc
ima?Ima 
u tome
i mene
ima
jošda
nazreš
gde
17.

otvori(ti) s
ne(ne)
oči
dva
kaveza s ptičjim
pogledima
ma
poslati ih u oblake
štose svetlo njišu(dišu)
i ostati ravno
dušan ako srce ne cvili
bez       toga
            onoga
tamotuiovde

16

Gutljaj poimanja
iz
ćaše
postavljene
pokraj
okna
prepunog
prolećnog
suncotoka

15


na na
drobnoj pl
oči oči
usmere
ne ka meni
nekoliko zenica
šetaju
senkom pred
    razrešenje
znam da bej
ah
ah pa
još ću biti
al
ta
mira
u
miru
parabole

14.


prvo poglavlje
plač pri
su
sretu sa živo
tom
od
mah
po
tom
po
glavlje
zadnje
plač
ni
uzdah
na
rastanku
ne
sanjaš li kišni cvete?

13.


savršeno mi je jasno
da
da
ni nose mas
ke   ke
stenjastih noći
i kog vra
ga ga
sim svetlo
putu
za ništa(vi)lo?

12.

oblaci ćute
takoi ja
tonem blago
kroz prašnjava pojja zvez
da do
presahle reke
i
sasušenog sna
ćuti, dušo
ćuti i
ti
ume

11.


sve što bih rekla
već je izrečen
o    o
sim  o
sećaji
smrti
na uz
glavlju života
.
z
naš?

1 коментар: