ПоезијаСРБ

ПоезијаСРБ
Друштво књижевника и књижевних преводилаца - Ниш

петак, 1. фебруар 2013.

Marina Adamovic CIKLUS ***


1

od mladosti treba živeti
kao
pas
lasta
pauk
divlja mačka
povremeno s naznakom čoveka
a
na
kraju -
postati
japanska trešnja
*
bog vam neće ni trebati -
Sunce kreće sa istoka
suze radosnice
ponekad mogu ličiti na krv
ali   ....... i
ruža je simbol dugovečne sreće
mada je koplje sa hiljadu bodlji
priroda je tako htela
priroda
mnogoliki galaktički stvore

kamin(n)gs

2

inspiracija sam za bezbroj ideja
ako zaviriš u jednu - iskočiće druga
poput zveri
poput otkucaja
nikad nećeš 
biti načisto
koja je put do tvoga kraljevstva
-
Inspiracija sam iznikla iz tvoje
tišine 
koja nas spaja
evo
-
poput zveri
poput otkuca----ja
praznih komadića zemlje
i još 
vrag bi znao -čega?
-
nekada tiho
a nekada
o..-opasno 
 
kamin(n)gs

3

Hodam šumom - nikada izniklom
Plivam rekom - zauvek presahlom
Uživam u kiši - zamišljenom
toku
pokidani snovi
uzalud
dozivaju
-
soko je davno
sklopio krila

kamin(n)gs

4

evo slike za pišljivi dinar
evo slike evo evo!
cele noći buljim u sebe
cele noći cele cele!
nečije me oko za hram iscrtava
nečije nečije
umivena ošešljana
ulepšana ulepšana
.

takvog mrtvaca još ne videste
takvog mrtvaca takvog takvog

kamin(n)gs 

5

Uočavam vrapca nad rekom
- taj koji posmatra
s obale
deluje kao srce onoga
u vodi
- istog trena on će odleteti
s besmrtnošću pod krilom
- ovog drudod ispija tama
...
ništa ih ne spaja
a nešto vezuje -
pametna nisam da dokučim
šta

kamin(nn)gs
 
6

još pola sata do kraja sveta
Pixtun kaže
"ničega nema,
Maje su ispisale tačan dat - um
na ploči od kamena
ali taj je deo uuu!
ništen"
(još pola sata do kraja sveta)
Pixtun puši lulu
mira
i  gleda u
istoriju
(još pola sata...)
.
 (četvrt )
.
(još tren)
.
Pixtun se nasmeja i
počeša po glavi:
"u-ništen mi je sat
 još koliko je vekova do 12?"
i dade zadnji in-ter-vju:
"kraja sveta ne-će bi-ti!
..ljudi!
... e i ti
..ti..ti...ti...
ničega više!
sem 
uobičajenih smrti...a s time se već 
dâ živeti"


kamin(n)gs
 


 7


bila sam naj
gu
gu
tavija guska
da
da
i orlušina je gledala s visi
ne
carice
imam nešto za te
bacila bih sve raz
jarene reči
i
uzvike iznikle sa
sopstvenog groba
smrvila sam
osrednje
i
najveće ludake
osim zadnjeg
pije mi
iz
grla

kamin(n)gs

8.

Ovog jutra odlučih -
udahnuću
pa šta bude
zatvaram usta
i ćuvam
tu
šačicu
života bez reči
*
ostaje mi još da smislim
kako da se od nje i oprostim....

kamin(n)gs
10

u naletu opuštajućeg smiraja dana
na scenu stupa egzorcista
zatvorila sam sve pristupe
i najmanju rupu na dnu sećanja
nema mira
nema - baš
sekirom lomim kovitlac ideja i
bacam reči što dalje od klade
ni to ne vredi
ne vredi, Parti
ovaj tumač (špijun na zadatku)
upisuje moje još neizarasle snove
ako osvenem biću okružena sti -
ho -vima u boji pljuvačnih iscedaka
izgubljena generacija traži svoje
navodeći nerazjašnjene ars poetika uzroke

kamin(nn)gs

11

sanjala sam
da plivam do
druge obale
talasi
su milovali ---
a mesec
ljupko
gledao
kad sam dotakla
cilj---
pomislila sam
"i samo toliko?"
nisam verovala
da je prelaz
tako jedno
sta
van
......
i
ta
ko
kra
tak
......
nisam znala
da nisam ni
sa...nja...la
život mi je
mahnuo
sa suprotne stra
......................ne

kamin(nn)gs

Нема коментара:

Постави коментар