ПоезијаСРБ

ПоезијаСРБ
Друштво књижевника и књижевних преводилаца - Ниш

среда, 3. јул 2013.

CIKLUS JUL 2013 / III

SVI PUTEVI - ISTI

Ljudi ispred ili za mnom
na trenutak zastanu 
pa dotaknu glavu 
kao
"treba li vam..?."
"ne! ne! " ćutke
nasmejem se
i ubrzam
posle toga
ne zastajem
ljudi isto  

ali

ra-zli-ke-su-ja-ko-vid-
ne -

oni su na nekom poslu
ja sam svoj zaboravila
i
krenula tamo nekud
- gde  je seme one vrbe
- na kamenu paučina 

leti ptica
njuši psić

uskoro ću biti sama
i vi ćete
prolaz
nici

samo što je zemlja tvrda
ne odaje tajnu lako
sešću na nju
neka boli
ja znam da mi tako priča -

iz humusa vrbin 
ars

kam...sssssPODZEMNA

Da...
razumem
ne...
ostajem
a šta biste vi?

da?
ne?

previše se dvo-
u
mi
te

dvo
um
lje
nje
de-li
bez
umlje
na
O!
i
Zar?

umreti se mora
a
živetii-da-li?

e
to
ne ra-zu-mem
šteta
šteta
ne
os-ta-jem
ne

a tre-ba-lo-je
ma-da
ne
ra
zu-mem
šta....

vidi! 
pada kiša ili zvezda pada?
pa-da-ki-ša-zvez-da-sta! O!
mama-trebalo-je-
TO

kamin(n)gs

Нема коментара:

Постави коментар