ПоезијаСРБ

ПоезијаСРБ
Друштво књижевника и књижевних преводилаца - Ниш

четвртак, 31. јануар 2013.

Marina Adamovic CIKLUS - DECEMBAR II

1
grešim
grešim
vejavica ili kiša
mislim
mislim
smkava se ili sviće
okrećem list
ili glavu
ma
nije mi bitno
nešto se dešava, da
to je jedino što razumem
dovoljno je
dovoljno
najvažnije je dobaciti svesti
- na mestu voljno
-
kamin(n)gs.
2
pretpostavljam da neće biti kraja
ni svet(a)
ni
o
ni
ka
da
pretpo
stavljam
da ne
će
biti
da - da - da
ničega
što bi dokazalo
nepostojanje
minimalističkog minimalizma
-
osim postojanog pepela
bez čulnih bravura
kamin(n)gs
.
3
već nekoliko minuta ne pokreću se kazaljke
odbrojavam tačno koliko
dakle
meni sat
uopšte i ne treba
i stablo označava kako ga vreme
upravlja u sebi potrebnim smerovima
već je ponoć
i to mi je jasno
naravno
srce je pratilo ritam
i
uslišilo molbe
starih predanja
-
nestati u snu ... tik
lepšega nema....tak
otkucaj bila
i
kraj
pokop sata i kapaka
dah motri na smrt
kamin(n)gs
.
4
prođem kraj ogledala
- osmehnem se
biram isti put za povratak
ogledalo mi uzvrati
neprestano hodam
tamo - amo i uživam
uverila sam se da
postojim
ne znam ko smo
ali zasigurno jesmo
jednom ću ga taknuti
možda - ipak - neću
šta kad bih ga slomila?
raspala bih se i ja
na milion reskih pogleda
oplakivala bih - njega
*
samo tiho
prekriću ga tajnom
i ono će mene
sanjaćemo
-
a ta crna tkanina
- spaja nas i zbližava - ne virite
nipošo!
kamin(n)gs
.
5
živeti znači -
s
a
m
o
-biti živ
ništa više
filozofi
ništa više
a umreti
to je
već
sveobuhvatije
iako sam živa
tvrdim da sam mrtva
jer među mrtve
ubaci me živalj
ako apostrofirate moju tvrdnju
jao vam ga
jao
živite i uživajte
ja ću skoro odlučiti
ko sam
-
Dedal ili Ikar
kamin(n)gs

.
7
rasla sam
rasla
i
prerasla
pod istim imenom
i
opisom
univerzalnosti
koga sam to
onda
nadmašila
ako sam jedinstvena
vratite mi ono doba
onu kosu
osećanja
vratite mi mene
samu si sebe progutala
sažvakala
i
pljunuta ti
koprcaš se
u
svojim
vijugama
*
nema ti izlaska
odzvanja kvazipoeta
ne
ma
kamin(n)gs
.
8
danima
niti jedem, niti pijem
ne spavam i ne udaljavam se
od mesta gde započeh
duboko promišljanje
- u čemu je smisao života
došla sam do izuzetnog zaključka
smisao je u
tome i tome
takoreći
ni u (ili ne-)čemu
ili još preciznije
- nebo je iznad
- tlo je pod
- a život je
međutim
među
tim
kratkotrajno-večnim
i (ovo ističem)
multiambivalentnim
-pihhh-
kamin(n)gs
.
9
sreli smo se na putu  do
groblja
pričali o poeziji
koju je
pokojnik
pisao
sad srećem drugaga
na putu
s groblja
pričamo o poeziji
uopšteno
mrtvi su svi pesnici
i više ni s kim ne pričam
možda sam i ja mrtva
čujem nekog
pominje me

verovatno

stih stiže
iz
nad
kamin(n)gs
.
10
neprekidno pišem
evo ruke, glave
neba -
ono prati sve
najednom tama
ne mogu da verujem
nema glave
ruke
neba nad tomovima
*
da l' sam
stvarno
pisala
il' se univerzum igra
postojanjem ničega
kamin(n)gs
.
11
nije mi jasno šta je to - dan
koji je taman
previše siv
zapravo modar
ne!
koji je crn
nije mi jasno šta je to dan
nije mi jasno da li je dan
nije mi jasno TO
tamno-sivo-
mo-
dro-crno-
tam-si-mo-cr
ta-si-mo-
crrr
nije mi ja-
sno
nô      je-
dan
nije
dan
- jasno
nije
i?
kamin(n)gs
.
12
kako narediti živima da
ostave mrtve na miru ?
oni žele ostati
tamo gde jesu -
pametna nisam
a mžda - da
skočiću s vrha najviše planine
ili u najdublji deo okeana
a šta
ako me izvuku?
skočiću u lomaču - pa
mogu i to
ne,
ni to ne bih ...
moj pepeo želi samoću
da li je moguće
da su mrtvi
u
nepogodnijem
položaju
od živih
-
nezavisno od spokojne horizontale?
da li ?
kamin(n)gs
P.S. ne prilazi !
.
13
ma gde krenula
ma čemu ostala
ma šta me snašlo
ili
mi
mo
lo
iz utrobe glas izbija
otima se ludim skokom
da -
da s mojim psiho – dahom
u ćutanju psiho –
g
r
c
a
kamin(n)gs
.
14
jednom rukom je na tastaturi
drugom miša priprema za "klik"
cele noći sneži
jutro trlja oči -
proleće,
a
misllo sam
sviće?
*
samotna ideja drhti
- i ruka na tastaturi -
kamin(n)gs
.
15
pričamo o slučajnostima
i ne slažemo se uopšte
po meni
slučajnost ne postoji
po njemu
slučajnost je izuzetak koji potvrđuje da
i pravilo
izuzetaka ima
raspravljamo danima
a možda je prošla i godina
na kraju krajeva
nije bitno
slučajno je skočio u kombi
s naznakom HITNA
-
nisam slučajno pozvala pomoć
a nisam ni zbog njega
eto
onako - izuzetno i urgentno
kamin(n)gs

16
prvo razočaranje
bo...li
ne sećam se -
pret
pos
tav
ljam
r.e.c.i.m.o
*
sledeća
na
zi
rem
s obrona
ka
padinâ
*
krajnje se odvija kao u bajci
ži.ve.li.su.sreć.no
i
dugoveč
no
.
mržnjaiduša
*
e
to mi je jasno
ali
tako dugo?
što,
dvosekli?ŠTO?
kamin(n)gs
.
18
parti
obećali su
parti
molila sam
parti
nisu ispunili
parti
osećaš li
parti
zvezdo moja kamena
*
Sunce
ćutke
potvrđuje
.
evome
kamin(n)gs
.
19
ne verujem da postojim
postojala
postojati
ne - ne mogu
ne pričajte nesuvislo
ne pričajte uopšte
ne slušam vas
neviđeni
ne verujem da vas ima
da je ikad ikog bilo
da će biti
to - sigurno
jedno samo zrnce sumnje
na
ras
ta do gigatona
- volimo se i mrzimo -
pa kako nas nema
onda?
a
nema
vas
kamin(n)gs
.
20
od dvadesete na ovamo
dešava se uvek is
to - ništa
a to je
priznajem
isuviše
kako podneti toliko toga
razmišljam
ni o čemo
ni zbog čega
bez saznanja
a šta je bilo pre dvadesete
nešto što podseća na
pazi ! ništa!
-
pazila sam
oh   na
nešto
kamin(n)gs
.
21
neverovatno je
ali
rekoše -
luda si
nije neverovatna
kvalifikacija
moje pojave
već
uzročno-posledična veza
nje i
daljeg niza ukazivanja -
život je lep
živi i
uživaj
da li su mislili na život iz digresije
ili
- moj
- njihov
baš su me zbunili
treba mi nešto konkretnije
ludaci
kamin(n)gs
.
21
Jedan od pesnika koji su imali zakasneli nastup
jedan od pesnika
zakasneli nastup
koji su imali
nastup
- šizofrenije
- agresije
- halucinacije
.
jedan od pesnika
jadan od grešnika
koji je parenjem
postao
udav
kamin(n)gs
.
24
s prozora vidim
ono što se ni naslutiti
ne dâ
nepostojeće
postojanje
iščezloga
sveta
koje iz
praha i peela
narasta do neba
.
evo
letim
s
upalljenim
svećicama
srećno nam bilo
tamo
od
pastela
-
ko nas to nadgleda
i
svećice
gasi
?
ti?
eto
kamin(n)gs
.
25
pišem pišem
jednoumno
dvo   tro   bez
kritičari i aforističari
.
pišem pišem
zatim spalim
napisano
i nenastalo
.
pišem cepam
ispunjavam dan
a noću sam
meta za odstrel
.
lični
ili
pesme u zametku
- ja, mozgovni bogalj
kamin(n)gs
.
27
pada sneg
vidim
padam ja
shvatam
sneg još uvek
pada
sad ne vidim ništa
nešto s oka
 pada
kamin(n)gs
.
28
prošao jemrav i
vijugala glista
jeste - juče sam ih videla
.
trljam oči
po navici se pitam
sigurna si
da je prošô mrav?
a glista?
.
sigurna?
ne
nisam ona pređašnja
i ubeđena
ma
u
šta
kamin(n)gs

Нема коментара:

Постави коментар