ПоезијаСРБ

ПоезијаСРБ
Друштво књижевника и књижевних преводилаца - Ниш

недеља, 3. фебруар 2013.

Marina Adamovic - CIKLUS – SA SOBOM U SEBI

1

Nosim zvezdano jato sa sobom
(nosim ga u sebi)
nema dana bez grimiznih zvezda
(gledam u Sunce i vidim 
Polaris)
kažu da sam pesnik
(to je čudo razlog postojanja)
nosim zvezdano jato sa sobom
i sa svakom zasebno -
preuzimam ulogu
horoskopa
kamin(n)gs

2

Iz jame niče besmisao
tama osvetljava nikom-vidno žbunje
ni iz čega procvetava ništa
nemušta java odjekuje silno
tad se budi poezija čula (!)
s rečnikom niza
onostragog
značenja
kamin(n)gs

3

Čujte!
bezobzirna i
ohola -
svega mi je dosta dosta
ne ne
svega mi je i premalo
ne mogu to navesti
neću reći.......
hoću hoću!
a bolje je da ućutim?
možda nije.......
sve ću reći -
da o da -
bučna saga moga toka

kamin(n)gs

4

Svakoga dana Sunce kreće sa istoka
i ..... nestaje na zapadu
Sizifov kamen nadomak je vrhu brega
i ...... skotlja se do početka
a ja, mama
a ja?
*
istim zamahom moje misli
stežu omču oko sebe.
Samoj sebi ja sam najdraži gost -
ne ustručavam se,
ne smišljam razloge,
milujem se,
pa pljunem u oči
Obožavam svoje smežurano lice
njemu 
- bez izvinjenja - 
mogu
otkinuti deo i
gaziti ga cele noći...
a jutrom ga okupati,
izglancati i
nalepiti kao ikonu.
.
Ja svetkujem samu sebe
s neiscrpnom energijom
-tako je, sine, tako.....

kamin(n)gs

5

Pišem ono što niko ne razume
ili se pretvara
ili prevodi na strane jezike
koji sami sebi brišu slovo 
iza
Pišem dovoljno razumno
ali šta sam zapravo htela reći
to je u fusnoti
potiljačnog dela...
s poštovanjem
- maligna psihodelija

kamin(n)gs

6

Toliko mislim
uskovitlanog mozga.
Limfa ističe
iz opni subjektiviteta.
Rado bih zaustavila
gubitak samopouzdanja.
.
rado bih...
razmišljam –
 a šta ću ako shvatim?
okrenuću se na drugu stranu
i
zaspati
kamin(n)gs

Нема коментара:

Постави коментар