ПоезијаСРБ

ПоезијаСРБ
Друштво књижевника и књижевних преводилаца - Ниш

субота, 5. април 2014.

XVI - VEČNOSTI
m
a
l
a

s
a
m

r
e
č

k
o
j
a

j
e

i
m
a
l
a

m
e
n
e

sa da
i mam

ko re nje

pod
pe rom
od  bla ta.

Večnost poe
zi je pe va!!

Нема коментара:

Постави коментар